Вплив кверцетину на стан протиоксидантної системи крові при хронічному обструктивному захворюванні легень на тлі хронічного панкреатиту

Y. A. Teleki, T. M. Hristich, O. I. Fediv

Анотація


Мета дослідження: вивчити активність показників системи протиоксидантного захисту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) із супутнім хронічним панкреатитом при застосуванні кверцетину.

Матеріали та методи. Обстежено 116 хворих на ХОЗЛ у поєднанні з хронічним панкреатитом (56 хворих на ХОЗЛ В—С груп зі ступенем обструкції GOLD 1—2 та GOLD 3 — І група; 60 хворих на ХОЗЛ з відповідною характеристикою груп із супутнім хронічним панкреатитом — ІІ група). Хворі ІІ групи були розподілені на підгрупи: ІІА — 30 осіб, які отримували базисне лікування; ІІБ — 30 осіб, яким додатково призначався кверцетин у дозі 1,0 г 3 рази на добу впродовж 2 міс. Усім обстеженим проведено визначення внутрішньоклітинного глутатіону; активності глутатіонпероксидази, глутатіон-S-трансферази, каталази, церулоплазміну, загальної антиоксидантної активності.

Результати. У хворих на ХОЗЛ із супутнім хронічним панкреатитом активність каталази знижувалася суттєвіше (на 51,9%) порівняно зі здоровими (p 0.05), ніж у пацієнтів з ХОЗЛ І групи, — на 27,3% (p 0.05), що супроводжувалося достовірним зростанням активності церулоплазміну та статистично значущим зниженням вмісту внутрішньоклітинного глутатіону і загальної антиоксидантної активності (p 0.05) у хворих ІІ групи. В обох групах спостерігалося зниження активності глутатіон-S-трансферази, що може призвести до незворотної втрати внутрішньоклітинного глутатіону і формування неконтрольованого оксидативного стресу. Під впливом лікування спостерігалося статистично значуще зростання внутрішньоклітинного глутатіону на 18,9% (p 0.05) у ІІБ підгрупі разом з підвищенням активності глутатіонпероксидази та глутатіон-S- трансферази на 11,7 і 13,4% відповідно (p 0.05); активність каталази підвищилась на 17,3% (p 0.05) у ІІА та на 39,4% (p 0.05) у ІІБ підгрупі. Показник загальної антиоксидантної активності на тлі базисного лікування практично не змінився, тоді як додавання кверцетину зумовило зростання останнього на 23,7% у ІІБ підгрупі (p 0.05).

Висновки. Поєднаний перебіг ХОЗЛ із супутнім хронічним панкреатитом супроводжується зниженням активності показників протиоксидантної системи захисту організму, тому додавання до базисної терапії таких хворих кверцетину є патогенетично обґрунтованим та сприяє нормалізації показників протиоксидантної системи захисту організму.


Ключові слова


хронічне обструктивне захворювання легень; хронічний панкреатит; протиоксидантний захист

Повний текст:

PDF

Посилання


Белая О.Л. Влияние биофлавоноида диквертина на протиоксидантную систему церулоплазмин/трансферин и перекисное окисление липидов у больных стабильными формами ишемической болезни сердца с дислипидемией / О.Л. Белая, И.Г. Фомина // Клиническая медицина.— 2006.— № 7.— С. 43—45.

Железнякова Н.М. Імунологічні аспекти коморбідного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту / Н.М. Железнякова // Український терапевтичний журнал.— 2014.— № 2.— С. 84.

Коркушко О.В. Вплив кверцетину на показники функціонального стану ендотелію мікросудин у людей літнього віку з метаболічним синдромом / О.В. Бондаренко, Г.В. Дужак, І.А. Антонюк-Щеглова, С.С. Наскалова, О.М. Гриб // Ліки України.— 2019.— № 1 (37).— С. 23—26.

Максів Х.Я. Роль оксидативного стресу в розвитку хронічного обструктивного захворювання легень / Х.Я. Максів, М.І. Марущак // Медична та клінічна хімія.— 2019.— № 21 (1).— С. 120—125.

Наказ МОЗ України від 27.06.2013 р. № 555 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованної) медичної допомоги та медичної реабілітації: Хронічне обструктивне захворювання легень» [Чинний від 2013—06—27] // Київ, МОЗ України.— 2013.— С. 32—33, 82—83.

Ступницька Г.Я. Хронічне обструктивне захворювання легень, ожиріння та оксидативний стрес / Г.Я. Ступницька, О.І. Федів // Буковинський медичний вісник.— 2013.— № 3 (67).— С. 180—183.

Тодоріко Л.Д. Формування системних проявів та визначення предикторів прогресування при хронічному обструктивному захворюванні легень за результатами факторного аналізу / Л.Д. Тодоріко // Український пульмонологічний журнал.— 2019.— № 1.— С. 49—54.

Тодоріко Л.Д. ХОЗЛ при ішемічній хворобі серця та артеріальній гіпертензії / Л.Д. Тодоріко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ–інфекція.— 2013.— № 1.— С. 102—108.

Христич Т.М. Особливості лікувальної тактики при хронічному панкреатиті у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень / Т.М. Христич, Я.М. Телекі, О.І. Федів // Ліки України.— 2019.— № 6 (234).— С. 20—29.

Porras D. Protective effect of quercetin on high-fat diet-induced nonalcoholic fatty liver disease in mice is mediated by modulating

intestinal microbiota imbalance and related gut-liver axis activation / D. Porras, E. Nistal, S. Martínez-Flórez // Free Radic. Biol. Med.—

— Vol. 102.— Р. 188—202.

Rezaeetalab F. Oxidative stress in COPD, pathogenesis and therapeutic views / F. Rezaeetalab, D.H. Alamdari, A. Dalili // Treat

Respir. Med. 2014.— Vol. 1 (3).— Р. 115—124.

Rezaeetalab F. Prooxidant — antioxidant balance in COPD patients / F. Rezaeetalab, D.H. Alamdari, A. Dalili // Pneumologia.— 2017.—

Vol. 66 (2).— Р. 90—93.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Марина Борисівна Щербиніна – головний редактор

Телефон: +38 (056) 372-58-80

Mail: scherbinina@ua.fm

49010, Україна, Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Oles Honchar Dnipro National University

Vernadsky National Library of Ukraine

Google Scholar

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.