Ефективність фізичної реабілітації пацієнтів із наслідками травм дистальних відділів верхніх кінцівок

O. B. Nekhanevych, E. V. Kanyuka, V. B. Bakuridze-Manina, M. S. Voloshko, S. A. Chernihivska, O. Y. Zabara

Анотація


Мета роботи: дослідити ефективність розробленої методики лікувальної фізкультури, що додатково включала дозовану мобілізацію в іммобілізаційному періоді та колове навантаження у функціональному періоді; встановити найбільш значущі чинники, що зумовили позитивний результат відновного лікування у пацієнтів із наслідками травм дистальних відділів верхніх кінцівок (ДВВК).

Матеріали та методи. Дослідження охопило 156 осіб, середнім віком (37,4 ± 1,3) років, із травмами дистальних відділів верхніх кінцівок (ДВВК), які проходили курс реабілітації. Проведено оцінку суб’єктивних показників стану психоемоційної сфери цих пацієнтів за допомогою психологічних і соціологічних опитувальників, зокрема за допомогою анкети, розробленої нами для вимірювання та аналізу впливу компонентів на результат відновного лікування. Статистичну обробку отриманих даних здійснено загальноприйнятими методами.

Результати. Наприкінці лікування за показниками «активність» і «настрій» було встановлено статистично значущу різницю між основною А та контрольною В підгрупами спостереження, при цьому більш позитивні результати відмічалися саме в основній підгрупі А (р менше 0,05). Так, в основній підгрупі А показник «самопочуття» збільшився у 2,03 разу проти 1,9 — у контрольній підгрупі Б. Показник «активність» в основній підгрупі А збільшився у 5,5 разу проти 4,8 — у контрольній підгрупі Б. В основній підгрупі А упродовж лікування була зафіксована краща динаміка за показником «настрій» (у 2,7 разу порівняно з контрольною підгрупі Б, де— у 2,6 разу), проте вона не досягла статистично значущої різниці (р більше 0,05).

Висновки. Застосування розробленої методики лікувальної фізкультури покращило медико-соціальні результати реабілітації. Найбільш значущими чинниками для пацієнтів із наслідками травм дистальних відділів верхніх кінцівок, які зумовили успіх відновного лікування були: «оперативне лікування», «функціонування кінцівки», «післяопераційна реабілітація», «виконання побутових функцій (прибирання, прання, приготування їжі)», «виконання навичок самообслуговування (одягнутися, умитися, зачесатися, відчинити двері, увімкнути світло)», «больовий синдром».


Ключові слова


травми верхньої кінцівки; фізична реабілітація; дозована мобілізація; колове навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьєв С.М. Профілактика первинної інвалідності внаслідок захворювань і травм опорно-рухового апарату засобами фізичної реабілітації / С.М. Афанасьєв.— Дніпро: Журфонд, 2017.— 258 с.

Іпатов А.В. Сучасна концепція запобігання та зниженню інвалідності / А.В. Іпатов, В.М. Корнацький, А.Г. Кириченко — Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015.— 216 с.

Іпатов А.В. Основні показники інвалідності та діяльності медикосоціальних експертних комісій України за 2018 рік / А.В. Іпатов, О.М. Мороз, Н.О. Гондуленко.— Дніпро: Акцент ПП, 2019.— 179 с.

Іпатов А.В. Особливості реабілітаційного процесу в найбільш розвинених країнах світу / А.В. Іпатов, Н.А. Саніна, Н.О. Гондуленко // Український вісник медико-соціальної експертизи.— 2018.— № 3—4 (29—30).— С. 44—52.

Іпатов А.В. Антропний принцип epimelia у медичній практиці і формуванні будівничих власного здоров’я / А.В. Іпатов, В.В. Приходько, С.А. Чернігівська, Є.В. Канюка // Український вісник медикосоціальної експертизи.— 2018.— № 3—4 (29—30).— С. 30—37.

Канюка Є.В. Лечебная физкультура как многофункциональный метод восстановительного лечения больных и инвалидов / Є.В. Канюка // Український вісник медико-соціальної експертизи.— 2015.— № 4.— С. 57—60.

Канюка Є.В. Результати фізичної реабілітації пацієнтів з наслідками травм дистальних відділів верхніх кінцівок / Є.В. Канюка // Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини: зб. наук. праць, 25 листопада 2016 р.—

Харків, 2016.— С. 59—61.

Науменко Л.Ю. Посттравматические деформации, как осложнение застарелых повреждений сухожилий разгибателей пальцев кистей / Л.Ю. Науменко, Д.А. Бондарук, В.Н. Хомяков // Вестник проблем биологии и медицины.— 2014.— Т. 3.— № 3.— С. 170—174.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Марина Борисівна Щербиніна – головний редактор

Телефон: +38 (056) 372-58-80

Mail: scherbinina@ua.fm

49010, Україна, Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Oles Honchar Dnipro National University

Vernadsky National Library of Ukraine

Google Scholar

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.