Дослідження мікробіологічного спектра сечі вагітних жінок в умовах сучасної лабораторії

S. A. Latsynska, T. G. Turitska, T. V. Holovko

Анотація


Мета дослідження: виявлення особливостей бактеріального спектра сечі вагітних жінок, які перебували на лікуванні в акушерському стаціонарі.

Матеріали та методи. Усі жінки, що були під спостереженням, перебували на стаціонарному лікуванні у КЗ ДОКЛ імені Мечникова (м. Дніпро). Було проаналізовано 1248 аналізів сечі вагітних жінок (371 бактеріологічний аналіз сечі, 877 загальних аналізів сечі), 103 бактеріологічних аналізів навколоплідних вод новонароджених дітей від матерів з бактеріурією. Також були вивчені медичні карти стаціонарного хворого (форма № 003/о) жінок. Отримані результати підлягали статистичній обробці за допомогою стандартних комп’ютерних програм Microsoft Excel.

Результати. Встановлено, що частота безсимптомної бактеріурії становила 64%, симптоматичної бактеріурії — 36%. У сечі вагітних переважала грамнегативна мікрофлора. Здебільшого виявлялися Escherichia сoli (32%) та Enterococcus (Е.) faecalis (28%). Вивчення особливостей мікрофлори сечі вагітних показало відсутність її залежності від місця їх проживання. Мікробіологічне дослідження навколоплідних вод у жінок із бактеріурією вказало на превалювання Staphylococcus haemolyticus (33%) та E. faecalis (29%). Також була відсутня залежність мікрофлори навколоплідних вод дитини від мікрофлори сечі вагітної жінки. Це свідчить про відсутність інфікування навколоплідних вод висхідним шляхом.

Висновки. Оцінка мікробіологічного спектра сечі вагітних дає змогу виявити флору, якою викликана ІСШ, і провести адекватну терапію. У сечі вагітних переважає грамнегативна мікрофлора. Залежність мікрофлори сечі від місця проживання відсутня. Залежності мікрофлори навколоплідних вод дитини від мікрофлори сечі вагітної не виявлено, що суперечить думці про інфікування навколоплідних вод висхідним шляхом при ІСШ у вагітних.


Ключові слова


вагітні жінки; бактеріурія; мікробіологічне дослідження; Escherichia coli

Повний текст:

PDF

Посилання


Glaser A.P. Urinary Tract Infection and Bacteriuriain Pregnancy / A.P. Glaser, A.J. Schaeffer // Urol. Clin. North Am.— 2015.—Vol. 42 (4).— Р. 547—560. doi: 10.1016/j.ucl.2015.05.004.

Kumar S. Urinary tract infections / S. Kumar, А. Dave, В. Wolf, Е.V. Lerma // Dis. Mon.— 2015.— Vol. 61 (2).— Р. 45—59. doi: 10.1016/j.disamonth.2014.12.002.

Лубяная С.С. Бессимптомная бактериурия при беременности: современный подход к профилактике перинатального риска / С.С. Лубяная, Д.Н. Гаврюшов // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва.— 2011.— Т. 12, № 4.— С. 51—56.

Szweda H. Urinary tract infections during pregnancy — an updated overview / Н. Szweda, М. Jóźwik // Dev. Period. Med.— 2016.— Vol. 20 (4).— Р. 263—272. PMID: 28216479.

Kalinderi K. Urinary tract infection during pregnancy: current concepts on a common multifaceted problem / К. Kalinderi, D. Delkos, М. Kalinderis, А. Athanasiadis, І. Kalogiannidis // J. Obstet.

Gynaecol.— 2018.— Vol. 38 (4).— Р. 448—453. doi: 10.1080/01443615.2017. 1370579.

Geerlings S.E. Clinical Presentations and Epidemiology of Urinary Tract Infections / S.E. Geerlings // Microbiol. Spectr.— 2016.— Vol. 4 (5). doi: 10.1128/microbiolspec.UTI‑0002-2012.

De Cueto M. Executive summary of the diagnosis and treatment of urinary tract infection: Guidelines of the Spanish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (SEIMC) / М. De Cueto, L. Aliaga, J.I. Alós, А. Canut, І. Los-Arcos, J.A. Martínez, J. Mensa, V. Pintado, D. Rodriguez-Pardo, J.R. Yuste, С. Pigrau // Enferm. Infect. Microbiol. Clin.— 2017.— Vol. 35 (5).— Р. 314—320. doi: 10.1016/j.eimc.2016.11.005.

Schneeberger C. Asymptomatic bacteriuria and urinary tract infections in special patient groups: women with diabetes mellitus and pregnant women / С. Schneeberger, В.М. Kazemier, S.E. Geerlings // Curr. Opin. Infect. Dis.— 2014.— Vol. 27 (1).— Р. 108—114. doi: 10.1097/QCO.0000000000000028.

Jido T.A. Urinary tract infections in pregnancy: evaluation of diagnostic framework / T.A. Jido // Saudi J. Kidney Dis. Transpl.— 2014.— Vol. 25 (1).— Р. 85—90. PMID: 24434387.

Камінський В.В. Шляхи зниження материнської смертності в Україні і тактика ведення вагітних груп високого ризику / В.В. Камінський // Здоровье женщины.— 2011.— № 2 (58).— С. 66—68.

Анфілова М.P. Визначення факторів ризику епітелій-мезенхімального переходу у слизовій оболонці урогенітального тракту жінок в умовах запального процесу, індукованого С. trachomatis, U. urealyticus та М. genitalium / М.Р. Анфілова // Здоровье женщины.— 2016.— № 6.— С. 144—148.

Каптильный В.А. Течение и исходы беременности у пациенток с бессимптомной бактериурией / В.А. Каптильный // Автореф. дис. …канд. мед. наук.— М., 2008.

Etminan-Bakhsh M. Asymptomatic bacteriuria in pregnant women attending Boo-Ali Hospital TehranIran: Urine analysis vs. urine culture / М. Etminan-Bakhsh, S. Tadi, R. Darabi // Electron. Physician.— 2017.— Vol. 9 (11).— Р. 5760—5763. doi: 10.19082/5760.

Chang W.H. Do pregnant women with asymptomatic bacteriuria need treatment? / W.H. Chang, С.С. Yeh, P.H. Wang // Taiwan J. Obstet. Gynecol.— 2017.— Vol. 56 (5).— Р. 583—584. doi: 10.1016/j.tjog.2017.08.002.

Glaser A.P. Urinary Tract Infection and Bacteriuria in Pregnancy / А.Р. Glaser, A.J. Schaeffer // Urol. Clin. North Am.— 2015.— Vol. 42 (4).— Р. 547—560. doi: 10.1016/j.ucl.2015.05.004.

Бурка О.А. Огляд актуальних клінічних настанов з діагностики та лікування інфекцій сечовивідних шляхів у жінок / О.А. Бурка, Т.М. Тутченко, А.В. Шумицький // Репродуктивна ендокринологія.— 2019.— № 3 (47).— С. 43—48. doi: 10.18370/2309-4117.2018.48.43-48.

Ветчинникова О.Н. Инфекция мочевыводящих путей при беременности / О.Н. Ветчинникова, И.Г. Никопьская, Н.В. Бычкова.— М., 2016.— 53 с.

Kranz J. The 2017 Update of the German Clinical Guideline on Epidemiology, Diagnostics, Therapy, Prevention, and Management of Uncomplicated Urinary Tract Infections in Adult Patients: Part 1 / J. Kranz, S. Schmidt, С. Lebert, et al. // Urol. Int.— 2018.— Vol. 100.— Р. 263—270. doi: 10.1159/000486138.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Марина Борисівна Щербиніна – головний редактор

Телефон: +38 (056) 372-58-80

Mail: scherbinina@ua.fm

49010, Україна, Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Oles Honchar Dnipro National University

Vernadsky National Library of Ukraine

Google Scholar

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.