Фактори ризику розвитку цереброваскулярних хвороб у жителів мегаполіса

Maria Myroslavivna Prokopiv, Grigory Slabkyi

Анотація


Мета роботи: дослідити фактори ризику розвитку цереброваскулярних хвороб у жителів м. Києва.

Матеріали та методи. З використанням адаптованої універсальної анкети проведено скринінгове дослідження серед населення м. Києва, яким охоплено 427 осіб у віці 45—60 років. При виконанні дослідження було застосовано соціологічний, медико-статистичний методи та структурно-логічного аналізу.

Результати. У обстежених жителів м. Києва у віці 45—60 років виявлено високий рівень наявності факторів ризику розвитку цереброваскулярних захворювань у тих, хто на момент дослідження не мав цереброваскулярної патології, та розвитку церебрального інсульту у тих, хто має цереброваскулярні захворювання. До виявлених факторів ризику належать фактори спадкового та медичного характеру, а також фактори способу життя та соціально-економічного характеру. Найбільш значущим фактором ризику розвитку цереброваскулярних захворювань медичного характеру є гіпертонічна хвороба. Іншими факторами ризику медичного характеру слугують: у чоловіків (незалежно від наявності цереброваскулярного захворювання) та у жінок, що мають цереброваскулярні хвороби: ішемічна хвороба серця, обструктивні захворювання органів дихання та цукровий діабет; у жінок, що не мають цереброваскулярних захворювань: ішемічна хвороба серця та обструктивні захворювання органів дихання. Ожиріння будь-якого ступеня не є статистично значущим фактором ризику розвитку цереброваскулярих захворювань. Найбільш значущими факторами ризику спадкового характеру є наявність у родичів гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби серця та цереброваскулярної хвороби; близько шостої частини обстежених у сімейному анамнезі мали випадки церебральних інсультів та інфарктів міокарда. Аналіз структури та рівнів факторів ризику розвитку цереброваскулярних захворювань, пов’язаних зі способом життя у чоловіків та жінок, вказує на те, що рівень тютюнокуріння у жінок у 3,6 разу нижчий, ніж у чоловіків, а рівень зловживання алкоголем нижчий у 1,83 разу. За рештою виявлених факторів ризику (малорухомий спосіб життя, зловживання сіллю, перебування за комп’ютером понад 8 год на добу, безсоння та скандальна сім’я) достовірної статистично значущої різниці не встановлено.

Висновки. Високий рівень факторів ризику у населення працездатного віку потребує розробки цільової міжсекторальної програми профілактики цереброваскулярних захворювань та їх ускладнень.


Ключові слова


мегаполіс;населення працездатного віку;цереброваскулярні хвороби;фактори ризику

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакунц Г.О. Эндогенные факторы церебрального инсульта / Г.О. Бакунц.— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.— 360 с.

Гусев Е.И. Неврология. Национальное руководство / Е.И. Гусев, А.Н. Коновалов, В.И. Скворцова, А.Б. Гехт и др.— М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.— 1035 с.

Тушемилов В.В. Повторный ишемический инсульт: факторы риска, прогнозирование и профилактика: автореф. дис. канд. мед. наук / В.В. Тушемилов.— Иркутск, 2009.— 25 с.

Шнайдер Н.А. Инсульт. Церебральные осложнения артериальной гипертонии / Н.А. Шнайдер, С.Ю. Никулина.— Ростов-наДону: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2007.— 320 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Марина Борисівна Щербиніна – головний редактор

Телефон: +38 (056) 372-58-80

Mail: scherbinina@ua.fm

49010, Україна, Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Oles Honchar Dnipro National University

Vernadsky National Library of Ukraine

Google Scholar

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.