Вплив когнітивних порушень на обмеження життєдіяльності у хворих на артеріальну гіпертензію після мозкового інсульту

S. Y. Yanovska

Анотація


Мета роботи: визначити особливості впливу когнітивних функцій на обмеження життєдіяльності у головних сферах буття у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) після перенесеного мозкового інсульту.

Матеріали та методи. Дослідження проводилось на базі ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» та охоплювало 142 хворих на АГ ІІ та ІІІ стадії. Тривалість АГ на момент обстеження у середньому досягала (5,1 ± 1,7) року. Усі обстежені пацієнти були розподілені на 2 групи спостереження: 1-ша група — хворі на АГ ІІ стадії (30 осіб) та 2-га група — хворі на АГ ІІІ стадії (112 осіб). Для обстеження хворих були застосовані експериментально-психологічні методики: опитувальник Шмішека, тест Кеттела, методика Міні-Мульт, тест «Сума стресових позицій», «Методика багатостороннього дослідження особистості», «Особистісний опитувальник НДПНІ ім. В.М. Бехтєрєва», «Коректурна таблиця Бентона», «Таблиці Шульте», методика Мюнстерберга, стандартизований набір тестів для діагностики пам’яті та мислення, обмеження життєдіяльності встановлювалось за допомогою МКФ.

Результати. Найбільш інформативними для хворих з АГ були такі сфери життєдіяльності: міжособистісні взаємодія та відносини (20,4), головні сфери життя (19,7), навчання та використання знань (18,1), самообслуговування (14,2), побутове життя (14,1), мобільність (7,4). Встановлено, що у хворих на АГ ІІ стадії найвиразнішими були обмеження життєдіяльності під час купівлі (52,5 ± 14,0), оренди (41,3 ± 17,4) та благоустрою житла (35,0 ± 12,8), миття посуду (31,3 ± 12,2) та прання білизни вручну (28,8 ± 9,0), здійснення покупок (21,3 ± 10,5) та приготування складних страв (21,3 ± 9,3). В обмеженні життєдіяльності осіб після інсульту збільшувалося у 3,13 разу сприйняття ними критики у стосунках, а у хворих з АГ ІІІ стадії було сполучене з меланхолічним i анозогнозичним типом ставлення до хвороби, короткотривалою образною та змістовною пам’яттю.

Висновки. При АГ після перенесеного мозкового інсульту мають місце особистісні риси хворих з суттєвим впливом їх когнітивних функцій на сприйняття обмежень життєдіяльності, що може негативно позначитися на реабілітаційний процес. Складання індивідуальних програм реабілітації інвалідів серед хворих на АГ після перенесеного мозкового інсульту має включати в розділі психолого-педагогічної діагностики обов’язкове дослідження особистісних і характерологічних рис та внутрішньої картини хвороби.


Ключові слова


артеріальна гіпертензія; обмеження життєдіяльності; побутове життя; когнітивні порушення

Повний текст:

PDF

Посилання


Іпатов А.В. Основні показники інвалідності та діяльності медикосоціальних експертних комісій України за 2016 рік: аналітикоінформаційний довідник / А.В. Іпатов, О.М. Мороз, Н.О. Гондуленко та ін. / за ред. С.І. Черняка.— Д.: Акцент ПП, 2018.— 168 с.

Ипатов А.В. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья инвалидов и проблемы инвалидности: монография / А.В. Ипатов, И.Л. Ферфильфайн, С.А. Рыков.— Дн-ск: Гамалия, 2004.— 304 с.

Петрова Е.А. Клинические особенности постинсультных тревожных расстройств / Е.А. Петрова, М.А. Савина, В.А. Концевой, В.И. Скворцова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.—2012.— № 9.— С. 12—16.

Міжнародна статистична класифікація хвороб, травм та причин смерті (МКХ—Х).— Режим доступу: http://www.softportal.com/software 5895-spravochnik-mkb 10.html

Петрова Е.А. Постинсультные аффективные расстройства / Е.А. Петрова, М.А. Савина, Н.А. Георгиевская и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.— 2011.— № 10.— С. 12—17.

Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) [Электронный ресурс] / Всемирная организация здравоохранения.— Женева: WHOPress, 2001.— 346 с.— Режим доступу: http://apps.who.іnt/іrіs/bіtstream/10665/85389pdf

Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із гострим ішемічним інсультом та ТІА. Наказ Міністерства охорони здоров’я № 60203 від 08.2012. [WWW-документ]. URL http://mbox2.i.ua/read/INBOX/547833cb6ca9/?_rand=1165367246

Кутлубаев М.А. Постинсультная апатия / М.А. Кутлубаев, Л.Р. Ахмадеева // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.—2012.— № 4.— С. 99—102.

Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кэттелла / А.Н. Капустина.— СПб: Речь, 2001.— 234 с.

Методика Міні-Мульт (Скорочений багатофакторний опитувальник для дослідження особистості — СБОО) [Електронний ресурс] / Психологическая диагностика.— Режим доступу: http://brunner.kgu.edu.ua/index.php/cv/283-mini-mult

Таблиці Шульте [Електронний ресурс] / Все профессиональные психологические тесты.— Режим доступу: http://vsetestі.ru/314

Методика Мюнстерберга [Електронний ресурс] // Психологическая диагностика.— Режим доступу: http://brunner.kgu.edu.ua/іndex.php/psy-metodіks/32-attentіon/463-myunsterberg

Коректурна таблиця Бентона [Електронний ресурс] / Психологія (тести, опис).— Режим доступу: http://azps.ru/tests/tests_benton.html

Образна пам’ять [Електронний ресурс] / Все профессиональные психологические тесты.— Режим доступу: http://vsetestі.ru/318

Зорова пам’ять [Електронний ресурс] / Психологические тесты (оценка оперативной зрительной памяти).— Режим доступу: http://psylіst.net/praktіkum/00276.htm

Змістовна пам’ять [Електронний ресурс] / Все профессиональные психологические тесты.— Режим доступу: http://vsetestі.ru/316.

Методика Еббінгауза [Електронний ресурс] / Психологическая диагностика.— Режим доступу: http://brunner.kgu.edu.ua/index.php/cv/485-ebbingauz

Опитувальник емоційного інтелекту «Емін» (розробник Д. В. Люсін) [Електронний ресурс] / Психологическая диагностика.— Режим доступу: http://brunner.kgu.edu.ua/іndex.php/cv/222-emіn

Короткий орієнтувальний тест (КОТ) [Електронний ресурс] / Психологическая диагностика.— Режим доступу: http://brunner.kgu.edu.ua/index.php/cv/402-kot

Бабак В.П. Статистична обробка даних / В.П. Бабак, А.Я. Білецький, О.П. Приставка, П.О. Приставка.— К.: МІВВЦ, 2001.— 388 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Контактна інформація:

Марина Борисівна Щербиніна – головний редактор

Телефон: +38 (056) 372-58-80

Mail: scherbinina@ua.fm

49010, Україна, Дніпро, пр. Гагаріна, 72

--------------------------------------------------------------------

Oles Honchar Dnipro National University

Vernadsky National Library of Ukraine

Google Scholar

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.