Український вісник медико-соціальної експертизи

Науковий журнал "Український вісник медико-соціальної експертизи" заснований в 2011 році, видається чотири рази на рік.

У збірнику публікуються статті, які є завершеними роботами, що містять нові результати теоретичних та експериментальних досліджень і становлять інтерес для наукових співробітників, аспірантів, медичних працівників, а також студентів старших курсів вузів.


Зображення домашньої сторінки журналу

Напрями: медико-соціальна експертиза, інвалідність, реабілітація, діагностика, лікування.

Спеціальності: 222 Медицина; 224 Технології медичної діагностики та лікування; 227 Фізична терапія, ерготерапія.

Мови збірника: україньска, англійська.

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації серія КВ № 24158-13998ПР вiд 01.10.2019

ISSN 2224-0454 (для друкованої версії)