Редколегія

Головний редактор

М.Б. Щербиніна

д. мед. н., проф.,

факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

 

Заступники головного редактора

Ітабаші М.,

проф., Ph. D.,

Центр патології та цитології, Корпорація LSI Medience, Міжнародний університет охорони здоров’я та добробуту, госпіталь Міта, Токіо, Японія

 

Клавіна А.,

проф., Рh. D.,

кафедра спортивної медицини, фізіотерапії та адаптованої фізичної активності, Латвійська академія спортивної освіти, Рига, Латвія

 

Федів О.І.,

проф., д. мед. н.,

кафедра внутрішньої медицини та інфекційних хвороб, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна

 

Відповідальний секретар

Коробкін Ю.І.,

к. мед. н.,

ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медикосоціальних проблем інвалідності МОЗ України», Дніпро, Україна

 

Редакційна колегія

Бертело-Гієт К.,

проф., Ph. D., директор,

Університет Сорбонни CELSA, Париж, Франція

 

Бьонг Чеул Шин,

проф., Ph. D.,

Національний центр клінічних досліджень корейської медицини, Пусанський національний університет, Янсан, Південна Корея

 

Воронкова О.С.,

доцент, д. біол. н.,

факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

 

Головко Т.С.,

проф., д. мед. н.,

відділ променевої діагностики, Національний інститут раку, Київ, Україна

Жусупова А.С.,

проф., д. мед. н.,

кафедра невропатології з курсом психіатрії, Астанський Медичний університет Астани, Нур-Султан, Республіка Казахстан

 

Іпатов А.В.,

проф., к. мед. н., директор,

ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України», Дніпро, Україна

 

Лисник В.С.,

проф., д. мед. н.,

кафедра неврології Державного університету медицини та фармації імені Ніколая Тестемицану, Кишинів, Республіка Молдова

 

Лупашко Ю.А.,

доцент, д. мед. н.,

відділ гастроентерології, Державний університет медицини та фармації імені Ніколая Тестемицану, Кишинів, Республіка Молдова

 

Манжалій Е.Г.,

доцент, к. мед. н.,

кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, Київ, Україна

 

Марута Н.О.,

проф., д. мед. н., заступник директора з наукової роботи,

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Харків, Україна

 

Миронюк І.С.,

доцент, д. мед. н.,

факультет здоров’я та фізичного виховання, Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна

 

Мороз О.М.,

ст. наук. співр., к. мед. н., заступник директора з наукової роботи,

ДУ «Український державний науководослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України», Дніпро, Україна

 

Неханевич О.Б.,

проф., д. мед. н.,

кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології, ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпро, Україна

 

Ничитайло М. Ю.,

проф, чл.-кор. НАМН України, д. мед. н.,

відділ лапароскопії та хірургічного лікування жовчнокам’яної хвороби, Національний інститут хірургії та трансплантології імені А.А. Шалімова НАМН України, Київ, Україна

 

Перцева Т.О.,

проф., чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., ректор,

ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпро, Україна

 

Піманов С.І.,

проф., д. мед. н., кафедра терапії,

Вітебський державний медичний університет, Вітебськ, Республіка Білорусь

 

Смичек В.Б.,

проф., д. мед. н., директор,

ДУ «Національний науково-практичний центр медичного оцінювання та реабілітації», с. Юхновка, Республіка Білорусь

 

Стародуб М.Ф.,

проф., д. біол. н.,

кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки, Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, Україна

 

Ступницька Г.Я.,

проф., д. мед. н.,

кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна

 

Ткач Ю.І.,

проф., д. мед. н.,

кафедра клінічної лабораторної діагностики, Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна

 

Харісон А.П.,

Ph. D., доцент,

факультет охорони здоров’я та медичних наук, Копенгагенський університет, Копенгаген, Данія

 

Шевченко Т.М.,

проф., д. біол. н.,

факультет медичних технологій діагностики та реабілітації, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна